Göçmenlere Çelme Takan Kadın Kameraman İşten Atıldı